Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Voľby na prezidenta SR 2024

 29.01.2024

OZNÁMENIE
Obec ZBOJ o z n a m u j e elektronickú adresu na doručenie
oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej
komisie pre voľby na prezidenta SR 2024
Elektronická adresa: obeczboj@gmail.com
V Zboji, dňa 26.1.2024
OZNÁMENIE
Na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby
na prezidenta SR 2024
Obec ZBOJ o z n a m u j e elektronickú adresu na doručenie
žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby na
prezidenta SR 2024
Elektronická adresa: obeczboj@gmail.com
V Zboji, dňa 26.1.2024
Starosta obce Zboj
Vec
Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a) u t v á r a m
jeden volebný okrsok
pre voľby na prezidenta Slovenskej republiky, konané 1.kolo dňa 23.3.2024, 2. kolo
6.4.2024
b) u r č u j e m
volebnú miestnosť v sále kultúrneho domu Zboj na prízemí.
Ladislav Ladomirjak
Starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 >