SlovenskýEnglish

Starostlivosť o zeleň v obci ZBOJ – NP Poloniny

 25.07.2023

V rámci projektu Starostlivosť o zeleň v obci ZBOJ - NP Poloniny realizujeme zakúpenie traktorovej kosačky s príslušenstvom, mulčovacou žacou kosou. 

Údržbou zelenej verejnej infraštruktúry smerujúcej k ochrane a starostlivosti o životné prostredie na území národných parkov prispievanie k zastaveniu straty biodiverzity, zlepšeniu kvality života obyvateľov obce a turistov v Národnom parku Poloniny, podpore trvalo udržateľného rozvoja obce; k smerovaniu uplatňovania integrovaného konceptu ochrany krajiny. Nákupom sa zefektívni práca pri údržbe zelene.

Názov príjemcu: Obec ZBOJ

Názov projektu: Starostlivosť o zeleň v obci ZBOJ – NP Poloniny

Výška poskytnutej dotácie: 10 000 eur

Rok poskytnutia dotácie: 2022

 

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu


Zoznam aktualít: