Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 17)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kúpna zmluva Predaj a kúpa Odb.: Božena Čopáková
Dod.: Zboj
737.50 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov Odb.: Zboj
Dod.: SAD Humenné, a.s.
500 €
Zmluva podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb poskytovaní audítorských služieb Odb.: Zboj
Dod.: Ing.Anna Mamajová
700 €
5100307381 zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Zboj
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
IROP-Z302091CXF9-91-108 Zmluva o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu a Odb.: Zboj
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5 200 €
23-311-00110 Dotácia Odb.: Zboj
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1 000 €
MC23082023-001 Zhotoviť dielo Odb.: Zboj
Dod.: webex.digital s.r.o.
36 €
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia spolupráca Zmluvných strán pri príprave a realizácii divadelného predstavenia na javisku Pozývajúceho. Odb.: Zboj
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča
1 060 €
RA-SNCA/2.0199663 poskytnúť Poufívateľovl kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Zboj
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
323 0885 záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00 EUR Odb.: Zboj
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
01/NRO/2022 Stavebné práce Odb.: Zboj
Dod.: Hendy servis s.r.o.
72 191.69 €
19.07.2018 Nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Zboj
Dod.: SEWA, a.s.
0 €
ZLP-VT-2023-0292 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Zboj
Dod.: DEUS
0 €
12/CC/21-D3 Dodatok Odb.: Zboj
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a. s.
100 €
1374/13/0122 grantový účet Odb.: Zboj
Dod.: Prima Banka Slovensko, a.s.
0 €
12/2022 audit Odb.: Zboj
Dod.: Ing.Anna Mamajová
840 €
12/CC/21-D2 Zmluvy o úvere Odb.: Zboj
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a. s.
30 000 €
Generované portálom Uradne.sk