SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 20)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
CRZ:2998/2024/LSR nájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Dod.: Zboj
88.91 €
254/2024/OPR 1. V zmysle spoločne deklarovanej vôle zmluvných strán, vzájomne participovať na aktivitách vedúcich k realizácii zámeru „Základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina" prezentovanej Odb.: Zboj
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
0 €
00323811MNN364 Predmetom tejto zamestnávateľskej zmluvy (ďalej len „Zmluva") je úprava práv a povinnosti Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení v súlade s podmien kami Zmluvy a príslušných právn Odb.: Zboj
Dod.: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
10 €
Kúpna zmluva Predaj a kúpa Odb.: Božena Čopáková
Dod.: Zboj
737.50 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov Odb.: Zboj
Dod.: SAD Humenné, a.s.
500 €
Zmluva podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb poskytovaní audítorských služieb Odb.: Zboj
Dod.: Ing.Anna Mamajová
700 €
5100307381 zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Zboj
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
IROP-Z302091CXF9-91-108 Zmluva o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu a Odb.: Zboj
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
5 200 €
23-311-00110 Dotácia Odb.: Zboj
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
1 000 €
MC23082023-001 Zhotoviť dielo Odb.: Zboj
Dod.: webex.digital s.r.o.
36 €
Generované portálom Uradne.sk