SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.zboj.sk spravuje Obec Zboj je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Zboj

Adresa:

Obecný úrad Zboj
Zboj 98
067 68 Zboj

IČO: 00323811
DIČ: 2020794765

Samosprávny kraj: Prešovský 
Okres: Snina
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 294
Rozloha: 5054 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1567 

Všeobecné informácie: 
obec@zboj.sk
obeczboj@gmail.com
Podateľňa: obec@zboj.sk
Starosta: starosta@zboj.sk
Tel.: +421 917 746 323
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec@zboj.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 57 769 41 16
E-mailobec@zboj.sk

Bankové spojenie:

Banka: VUB Banka a.s.
IBAN: SK9102000000000033226532
SWIFT/BIC: SUBASKBX

 

Kompetencie:
Obec Zboj je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Zboj je zriadený na Miestnom úrade v: Zboj 98 Zboj, 067 68

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk