SlovenskýEnglish

Voľby do národnej rady SR 2023

 26.06.2023

Starosta obce Zboj
 
V Zboji, dňa 26.06.2023
 
Vec: Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti
 

V zmysle§ 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a) utváram jeden volebný okrsok pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 30.09.2023

b) určujem volebnú miestnosť v sále kultúrneho domu Zboj na prízemí.

 
Ladislav Ladomirjak 
starosta obce

Zoznam aktualít: