SlovenskýEnglish

REFERENDUM

 10.11.2022

Referendum
Informácie pre voliča
I
 
Dátum a čas konania referenda
Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.
 
Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?referendum
 
e-mailová adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do okrskovej komisie.
 
obec@zboj.sk

 


Zoznam aktualít: