SlovenskýEnglish

Veža v Poloninách

 01.11.2020

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“

 

Architektonické riešenie objektu je koncipované na báze jednoduchej tvaroslovnej a výrazovej kompozície s dôrazom na nenásilnú formu objektu, s využitím jednoduchých výrazových prostriedkov a materiálov.

       Vlastné hmotové riešenie objektu je založené na tvarovej jednoduchosti a maximálnej funkčnosti konštrukčného riešenia (drevená trámová konštrukcia z drevnej guľatiny).

Hlavnú nosnú konštrukciu tvoria drevené stĺpy (trámy s rozmermi 250 x 250 mm), pôdorysne usporiadané do tvaru pravidelného obdĺžnika. Na vrchol vyhliadkovej veže sa dostanú turisti cez jednoramenné schodisko. Celková výška pozorovacej veže po vrchol strechy je 15,00 m nad terénom. Vyhliadková veža nebude napájaná na žiadne verejné siete. Veža je zastrešená stanovou strechou.


Zoznam aktualít: