SlovenskýEnglish

Požiarna zbrojnica - rekonštrukcia zdroja tepla

 06.04.2021

Požiarna zbrojnica – rekonštrukcia zdroja tepla

 

Tento projekt rieši časť ÚVK – ústredné vykurovanie, komplexnú rekonštrukciu zdroja tepla pre účely vykurovania a návrh vykurovacích telies pre prístavbu v objekte. Realizáciou projektu sa dosiahne zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy ako aj štandardizáciu a skvalitnenie pracovného prostredia.

Zároveň sa prejavia synergické efekty vo vzťahu k zníženiu produkcie tuhých znečisťujúcich látok a skleníkových plynov.

Projekt „Požiarna zbrojnica – rekonštrukcia zdroja tepla je financovaná z dotácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


Zoznam aktualít: