SlovenskýEnglish

nový článok

 04.01.2024

Vyhliadková veža, bude sprístupnená širokej verejnosti bez obmedzení. Bude ďalšou
atrakciou pre návštevníkov Národného parku Poloniny, ktorá priláka turistov do regiónu a poskytne im
možnosť aktívneho vyžitia v prekrásnej prírode Polonín a predĺži ich pobyt. Zvýšená návštevnosť regiónu
podporí domácich poskytovateľov služieb v oblasti ubytovania a gastronómie, remeselnej činnosti
a taktiež má potenciál prilákať nových investorov v tejto oblasti. Tieto všetky aktivity majú perspektívu
zatraktívniť Uličskú dolinu pre mladých a zamedziť jej vyľudňovaniu.

Po zrealizovaní celého projektu je možné očakávať prínos pri
napĺňaní cieľov Akčného plánu a to rozvoj cestovného ruchu v okrese Snina, zvýšenie návštevnosti
a s tým spojený prílev financií do regiónu a podpora vidieckeho turizmu.

Tento projekt je „Realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – 
program Podpora najmenej rozvinutých okresov“
Vyhliadková veža v Poloninách  Akčný plán rozvoja okresu Snina


Zoznam aktualít: