SlovenskýEnglish

Československý červený kríž

Československý červený kríž v našej obci vznikol v roku 1988 a predsedníčkou bola zvolená p. Legdanová. Počet zakladajúcich členov bol 66. Spolok mal dve dobrovoľné opatrovateľky, dve dobrovoľné sestry ČSČK a pätnásť dobrovoľných darcov krvi. Po čase sa organizácia premenovala na SČK - Miestný spolok Zboj a od roku 1998 si zvolili novú predsedníčku Kačalovú Veroniku, pretože Legdanová Júlia odišla zo zdravotných dôvodov. Počet členiek do roku 2010 bol 64, v roku 2010 nám pribudlo 4 nových členiek. Ďalej pokračujeme v akciách a to v spolupráci s organizáciu ÚŽS robíme rôzné spoločné akcie. V dnešnej dobe máme 3 opatrovateľky, kotré sa starajú o starých a osamelých občanov v našej obci.