Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

ÚNIA ŽIEN A ČERVENÝ KRÍŽ

Slovenský zväz žien v Zboji vznikol v roku 1988 s počtom členiek 66. Predsedníčkou bola zvolená Fedorášová Ružena. Organizácia Slovenského zväzu žien spolupracovala hlavne s Československým červeným krížom a spolu organizovali mnohé akcie, spoločné zábavy, výlety. V tejto dobe pracovalo v organizácií veľa žien ktoré pracujú aj dnes. Ale treba spomenúť aj ženy ktoré boli veľmi aktívne a žiaľ už nie sú medzi nami.  Činnosť ktorú vyvíjali ženy počas tohto obdobia bola bohatá hlavne na rôzne brigádnické činnosti. Pracovali pri jarných upratovacích prácach v okolí verejných priestranstiev a miestneho cintorína. Vyvíjali kultúrnu činnosť hlavne usporiadaním zábav, z ktorých získavali finančné prostriedky na to aby sa mohli stretávať aby si zarobili napr. na občerstvenie výr. čl. schôdzí a na oslavy MDŽ.  Potom sa organizácia premenovala na Úniu Žien Slovenska a mala staronovú predsedníčku Fedorašovú Ruženu, s počtom členiek 64.Na výročnej členskej schôdzi v roku 2010 sa rozrástol počet členiek na 68. Pripravujú a pokračujú rôzne akcie ako skrášľovanie našej obce, brigády pri čistení potokov, pred záhradkami, odmeňujú sa členky, ktoré mali najkrajšie balkóny a záhradky. Samozrejme pokračujeme aj v oslavách MDŽ, na ktorých sa zúčasnil aj starosta obce, obecné zastupiteľstvo a predsedá ÚŽS v Snine pani Litvajová Emília . V tejto tradícií a akciám sa budeme aj naďalej venovať.


Československý červený kríž v našej obci vznikol v roku 1988 a predsedníčkou bola zvolená p. Legdanová. Počet zakladajúcich členov bol 66. Spolok mal dve dobrovoľné opatrovateľky, dve dobrovoľné sestry ČSČK a pätnásť dobrovoľných darcov krvi. Po čase sa organizácia premenovala na SČK - Miestný spolok Zboj a od roku 1998 si zvolili novú predsedníčku Kačalovú Veroniku, pretože Legdanová Júlia odišla zo zdravotných dôvodov. Počet členiek do roku 2010 bol 64, v roku 2010 nám pribudlo 4 nových členiek. Ďalej pokračujeme v akciách a to v spolupráci s organizáciu ÚŽS robíme rôzné spoločné akcie. V dnešnej dobe máme 3 opatrovateľky, kotré sa starajú o starých a osamelých občanov v našej obci.

ženy Zboj ženy Zboj kostolík