Únia žien a červený kríž
skcsendehuplru

separator

Slovenský zväz žien v Zboji vznikol v roku 1988 s počtom členiek 66. Predsedníčkou bola zvolená Fedorášová Ružena. Organizácia Slovenského zväzu žien spolupracovala hlavne s Československým červeným krížom a spolu organizovali mnohé akcie, spoločné zábavy, výlety. V tejto dobe pracovalo v organizácií veľa žien ktoré pracujú aj dnes. Ale treba spomenúť aj ženy ktoré boli veľmi aktívne a žiaľ už nie sú medzi nami.  Činnosť ktorú vyvíjali ženy počas tohto obdobia bola bohatá hlavne na rôzne brigádnické činnosti. Pracovali pri jarných upratovacích prácach v okolí verejných priestranstiev a miestneho cintorína. Vyvíjali kultúrnu činnosť hlavne usporiadaním zábav, z ktorých získavali finančné prostriedky na to aby sa mohli stretávať aby si zarobili napr. na občerstvenie výr. čl. schôdzí a na oslavy MDŽ.  Potom sa organizácia premenovala na Úniu Žien Slovenska a mala staronovú predsedníčku Fedorašovú Ruženu, s počtom členiek 64.Na výročnej členskej schôdzi v roku 2010 sa rozrástol počet členiek na 68. Pripravujú a pokračujú rôzne akcie ako skrášľovanie našej obce, brigády pri čistení potokov, pred záhradkami, odmeňujú sa členky, ktoré mali najkrajšie balkóny a záhradky. Samozrejme pokračujeme aj v oslavách MDŽ, na ktorých sa zúčasnil aj starosta obce, obecné zastupiteľstvo a predsedá ÚŽS v Snine pani Litvajová Emília . V tejto tradícií a akciám sa budeme aj naďalej venovať.

Československý červený kríž v našej obci vznikol v roku 1988 a predsedníčkou bola zvolená p. Legdanová. Počet zakladajúcich členov bol 66. Spolok mal dve dobrovoľné opatrovateľky, dve dobrovoľné sestry ČSČK a pätnásť dobrovoľných darcov krvi. Po čase sa organizácia premenovala na SČK - Miestný spolok Zboj a od roku 1998 si zvolili novú predsedníčku Kačalovú Veroniku, pretože Legdanová Júlia odišla zo zdravotných dôvodov. Počet členiek do roku 2010 bol 64, v roku 2010 nám pribudlo 4 nových členiek. Ďalej pokračujeme v akciách a to v spolupráci s organizáciu ÚŽS robíme rôzné spoločné akcie. V dnešnej dobe máme 3 opatrovateľky, kotré sa starajú o starých a osamelých občanov v našej obci.

ženy Zboj ženy Zboj kostolík
     
My video

web site hosting

web hosting comparison services

woocommerce web site hosting

worpress web site hosting

web site hosting

joomla site hosting

magento site hosting

drupal site web hosting

prestashop web site hosting